Heeft u een werknemer om bedrijfseconomische redenen ontslagen? Dan moet u rekening houden met de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde geldt als u binnen 26 weken weer iemand wilt inzetten voor de vroegere werkzaamheden van deze werknemer. U moet dan eerst uw ontslagen werknemer aanbieden om die oude werkzaamheden te hervatten tegen de bij u gebruikelijke voorwaarden.

De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt 26 weken vanaf de datum waarop de arbeidsovereenkomst is opgezegd, of vanaf de datum van de ontbindingsbeslissing van de kantonrechter.

Niet nakomen wederindiensttredingsvoorwaarde

Houdt u zich niet aan de voorwaarde? Dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken om het ontslag ongedaan te maken of - in plaats daarvan - verzoeken om een vergoeding, die u aan hem moet betalen. Dit heet een billijke vergoeding.

Als de rechter het ontslag ongedaan maakt, dan is uw werknemer al die tijd bij u in dienst gebleven en is zijn arbeidsovereenkomst blijven doorlopen. Uw werknemer kan via de kantonrechter ook aanspraak maken op het achterstallige loon over deze periode.

Meer informatie vindt u hier: Wederindiensttredingsvoorwaarde (pdf, 281 kB)