UWV beoordeelt of uw ontslagaanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, krijgt u 8 dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Als u met de werknemer wilt onderhandelen over een beƫindigingsovereenkomst, kunt u daarvoor 14 dagen uitstel vragen.

Wanneer de gegevens voor de ontslagaanvraag compleet zijn, sturen wij uw werknemer een kopie van de volledige ontslagaanvraag. Uw werknemer heeft dan 2 weken de tijd om schriftelijk op de ontslagaanvraag te reageren.

Behandeltermijn

De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat wij de complete aanvraag van u hebben ontvangen. Is er een extra ronde nodig van hoor en wederhoor? Bijvoorbeeld als uw werknemer het niet eens is met uw aanvraag. Of hebben wij een (deskundigen)advies nodig? Dan duurt de behandeling langer.

Opzegverbod

Als er een opzegverbod geldt, dan mag u het dienstverband niet opzeggen. UWV geeft in dat geval geen toestemming om de arbeidsovereenkomst te beƫindigen. Een voorbeeld van een opzegverbod is het opzegverbod tijdens ziekte.

Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt? Dan kan UWV wel toestemming voor ontslag geven. U mag het dienstverband pas opzeggen vanaf de datum waarop het opzegverbod niet meer geldt. Let hierbij op dat de toestemming van UWV voor ontslag dan ook nog geldig moet zijn. Als de geldigheidsduur van de toestemming voor ontslag voorbij is, kunt u een nieuwe ontslagaanvraag doen.

Beslissing en bezwaar

De beslissing op uw ontslagaanvraag sturen wij per brief naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing kunnen u of uw werknemer geen bezwaar maken bij UWV. Wel kunt u binnen 2 maanden na de beslissing een procedure starten bij de kantonrechter. Als uw werknemer een procedure wil starten bij de kantonrechter, moet hij dat binnen 2 maanden na het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst doen.