UWV en de Stichting Arboflexbranche hebben het convenant ‘Beter aan het werk’ afgesloten. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de verlaging van het verzuim van zieke uitzendkrachten en de verbetering van de re-integratie via uitzendbureaus.