Als u zelf de Ziektewet-uitkering betaalt, hangt het van de situatie af voor wie en wanneer u bij UWV ziek- en betermeldingen doet. Er zijn 3 situaties:

 1. Uw werknemer is ziek en zijn dienstverband stopt. Geef dan binnen 6 weken na de laatste dag van het dienstverband aan UWV door dat hij ziek is. Is uw werknemer ziek geworden binnen 4 weken nadat hij uit dienst ging? Dan valt hij onder de nawerking van de Ziektewet. Meld hem dan ziek bij UWV binnen 6 weken na de eerste ziektedag.
 2. Uw werknemer is ziek en heeft een fictief dienstverband. Hij is:
  • thuiswerker
  • leerling
  • stagiair
  • aannemer van werk (maar niet aan het werk in een eigen bedrijf), zelfstandige of provisiewerker

  Hij heeft dan recht op een Ziektewet-uitkering. Meld hem dan ziek bij UWV binnen 6 weken na de eerste ziektedag.

 3. Hij is uitzendkracht en zijn uitzendovereenkomst stopt als hij zich ziek meldt bij het uitzendbureau. Meld hem dan ziek bij UWV binnen 6 weken na de eerste ziektedag.

Misschien recht op een Ziektewet-uitkering van UWV?

Misschien heeft uw (ex-)werknemer recht op een Ziektewet-uitkering van UWV. Kijk hiervoor op Wanneer krijgt mijn werknemer een Ziektewet-uitkering? Er kunnen situaties zijn waarvoor andere termijnen gelden voor ziek- en beter melden.

Wanneer meldt u uw (ex-)werknemer beter?

Heeft u uw (ex-)werknemer nog niet binnen 6 weken ziek gemeld en is hij weer beter? Dan kunt u hem beter melden gelijk met de ziekmelding. Heeft u uw (ex-)werknemer al wel binnen 6 weken bij ons ziek gemeld en is hij weer beter. Dan moet u hem bij ons beter melden binnen 2 dagen nadat hij zich bij u beter heeft gemeld. Als u hem te laat beter meldt en u heeft daarvoor geen (geldige) reden, dan kunt u een boete krijgen.

Ziek- en beter melden doet u online via het werkgeversportaal.

Ziek melden en beter melden via werkgeversportaal

Is het niet mogelijk uw (ex-)werknemer via het werkgeversportaal ziek te melden? Gebruik dan het formulier 'Ziekmelding (ex-)werknemer; Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet'.

Ziek melden (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet

Gebruik dit formulier ook als uw (ex-)werknemer zijn werk weer volledig kan hervatten.

Hersteldmelding (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet