Neemt u uw bevallingsverlof aaneengesloten op? En bent u tijdens uw verlof ziek door de zwangerschap of bevalling of door een andere oorzaak? Meld dit dan aan uw werkgever. U hoeft niets aan UWV door te geven. Uw zwangerschaps-en bevallingsuitkering (WAZO) loopt gewoon door en u krijgt geen Ziektewet-uitkering. Uw werkgever ontvangt namens u de WAZO-uitkering en verrekent deze met uw loon. U krijgt tijdens uw verlof dus uw loon doorbetaald.