Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een deel van uw bevallingsverlof flexibel opneemt? Dan betalen wij uw WAZO-uitkering altijd aaneengesloten.
En bent u na 6 weken na de bevalling weer (deels) gaan werken en wordt u ziek? Dan gelden er verschillende regels als uw WAZO-uitkering nog niet gestopt is of wanneer deze wel gestopt is.