Ziek voordat mijn zwangerschapsverlof begint

Ziek door zwangerschap

Bent u ziek geworden of moet u van uw arts rust nemen? Komt dit door uw zwangerschap? En gebeurt dit nadat uw zwangerschapsuitkering is aangevraagd, maar voordat het zwangerschapsverlof is begonnen? Dan kan uw werkgever voor u een Ziektewet-uitkering aanvragen.

Meld u ziek bij uw werkgever. U krijgt de Ziektewet-uitkering vanaf uw eerste ziektedag. Dat is de eerste werkdag, waarop u ziek bent. De uitkering loopt door totdat u weer beter bent of tot uw zwangerschapsverlof begint. Tijdens uw zwangerschapsverlof krijgt u een zwangerschapsuitkering.

Bent of wordt u ziek in de periode tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Wij trekken het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode dan af van uw verlofperiode na de bevalling. Uw bevallingsverlof stopt dan waarschijnlijk eerder dan u had gepland.

Voorbeeld

Fatima heeft een werkgever en is op 1 juli uitgerekend. Haar zwangerschapsverlof mag ingaan tussen 6 en 4 weken voor 2 juli. Dat is de periode van 21 mei tot en met 4 juni (de flexibiliseringsperiode). Ze spreekt met haar werkgever af dat haar verlof ingaat op 4 juni.

Op 15 mei is Fatima ziek geworden door haar zwangerschap. Op 6 juni is zij weer beter.

Fatima krijgt een Ziektewet-uitkering via haar werkgever van 15 mei tot en met 3 juni. Dit is de periode vóór haar zwangerschapsverlof. Vanaf 4 juni begint haar zwangerschapsverlof en krijgt zij een zwangerschapsuitkering.

Fatima was 14 dagen ziek in de flexibiliseringsperiode. Dit was van 21 mei tot en met 3 juni. Deze dagen gaan af van haar bevallingsverlof. Haar bevallingsverlof duurt dus 14 dagen korter.