Bent u (nog) ziek in de periode tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Dan meldt uw werkgever u ziek bij UWV. U krijgt een Ziektewet-uitkering van 100% van uw dagloon. Wij trekken het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode af van uw verlofperiode na de bevalling. Uw bevallingsverlof stopt dan waarschijnlijk eerder dan u had gepland.

Voorbeeld

Soraya heeft een werkgever en is 1 juli uitgerekend. Haar zwangerschapsverlof mag ingaan tussen 6 en 4 weken voor 2 juli. Dat is de periode van 21 mei tot en met 4 juni (de flexibiliseringsperiode). Ze spreekt met haar werkgever af dat haar verlof ingaat op 4 juni.

Op 1 mei is Soraya ziek geworden en ze is op 4 juni weer beter. Dan begint haar zwangerschapsverlof.

Soraya was 14 dagen ziek in de flexibiliseringsperiode. Dit was van 21 mei tot en met 3 juni. Haar werkgever moet Soraya ziek melden bij UWV vanaf 21 mei. Ze krijgt een Ziektewet-uitkering van 100% van haar dagloon. Deze dagen gaan af van haar bevallingsverlof. Haar bevallingsverlof duurt dus 14 dagen korter.