Ziek nadat mijn zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt en ik mijn verlof aaneengesloten heb opgenomen

Ziek na einde uitkering door zwangerschap of bevalling

Bent u ziek op de dag nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt? En bent u ziek door de zwangerschap of bevalling en kunt u niet werken? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering.

Meld u ziek bij uw werkgever. Hij vraagt dan de uitkering voor u aan. De Ziektewet-uitkering is gelijk aan uw dagloon en duurt maximaal 2 jaar.