Ziek nadat mijn zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt en ik mijn verlof aaneengesloten heb opgenomen

Ziek na einde uitkering door een andere oorzaak als voor het verlof

Was u ziek voordat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering inging? En bent u door een andere ziekte of aandoening weer ziek op de dag nadat de zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt? Dan tellen de ziekteperiodes voor en na de uitkering als aparte periodes. Uw ziekte na de zwangerschaps- en bevallingsuitkering geldt dus als een nieuwe ziekteperiode. 

Bent u na de zwangerschaps- en bevallingsuitkering door een andere oorzaak dan uw zwangerschap of bevalling ziek? Dan betaalt uw werkgever uw loon door gedurende maximaal 104 weken ziekte na het verlof. 

Meld u wel opnieuw ziek bij uw werkgever.

Bent u na de zwangerschaps- en bevallingsuitkering door uw zwangerschap of bevalling ziek? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. Meld u ziek bij uw werkgever. Hij vraagt dan de uitkering voor u aan. De Ziektewet-uitkering is gelijk aan uw dagloon en duurt maximaal 2 jaar.

Bent u bijna 2 jaar (104 weken) ziek? Dan heeft u misschien recht op een WIA-uitkering. U vraagt zelf een WIA-uitkering aan. Van uw werkgever krijgt u de documenten die u nodig heeft.