Ziek nadat mijn zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt en ik mijn verlof aaneengesloten heb opgenomen

Ziek na einde uitkering door andere oorzaak dan zwangerschap of bevalling

Bent u ziek op de dag nadat uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering is gestopt? En komt dit niet door uw zwangerschap of bevalling?

Meld u dan ziek bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt uw loon door gedurende maximaal 104 weken ziekte.