Als u zwanger bent van een tweeling of meerling, kunt u ervoor kiezen om het zwangerschapsverlof in te laten gaan tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Deze periode van 2 weken heet de flexibiliseringsperiode. Bent u ziek in de flexibilseringsperiode? Dan telt het aantal dagen dat u ziek bent in de flexibiliseringsperiode mee om het bevallingsverlof na de bevalling te berekenen.

Voorbeeld
Uw zwangerschapsverlof ging 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum in. Maar u bent de week voordat het verlof ingaat ziek. U bevalt 2 weken te vroeg. Dan duurt het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof 20 weken: 7 weken voor en 13 weken na uw bevalling.