Mijn Ziektewet-uitkering

Hoelang krijg ik een Ziektewet-uitkering?

U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Uw Ziektewet-uitkering stopt als u volgens ons uw oude werk weer kunt doen. Of als u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling geen recht meer heeft op een Ziektewet-uitkering. 

Bent u na 1 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan stopt de Ziektewet-uitkering een maand nadat u een jaar (52 weken) ziek bent geweest.
Meer informatie over het stoppen van uw uitkering vindt u bij Einde Ziektewet-uitkering.

Heeft u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling nog steeds recht op een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u later misschien een WIA-uitkering aanvragen. De Ziektewet-uitkering stopt ook als u de AOW-leeftijd bereikt of als u langer dan een maand gedetineerd bent.

Berekening van de maximale periode van 2 jaar (104 weken) Ziektewet-uitkering

Voor het berekenen van de 104 weken Ziektewet-uitkering geldt het volgende:

  • Bent u ziek geweest en meldt u zich binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan tellen wij de dagen van de voorgaande en de nieuwe ziekteperiode bij elkaar op voor de berekening van de 104 weken dat u Ziektewet-uitkering kunt krijgen. Dat doen we met alle ziekteperiodes waarbij u zich binnen 4 weken opnieuw heeft ziek gemeld. Tot u de 104 weken Ziektewet-uitkering heeft bereikt.
  • Bent u ziek geweest en meldt u zich na 4 weken opnieuw ziek? Dan tellen we de dagen van de voorgaande ziekteperiode niet mee bij de berekening. We beginnen dan weer opnieuw te tellen. U kunt dan dus opnieuw maximaal 2 jaar (104 weken) Ziektewet-uitkering krijgen.
  • Heeft eerst uw ex-werkgever uw loon doorbetaald tijdens uw ziekte? En kreeg u daarna van ons een Ziektewet-uitkering? De periode waarover uw ex-werkgever het loon doorbetaalde telt dan mee bij het berekenen van de maximale 2 jaar (104 weken) dat u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen.