U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Uw Ziektewet-uitkering stopt als u volgens ons uw oude werk weer kunt doen. Of als u na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling geen recht meer heeft op een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering stopt ook als u de AOW-leeftijd bereikt of als u langer dan een maand gedetineerd bent.

Bent u na 1 jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan stopt de Ziektewet-uitkering een maand nadat u een jaar (52 weken) ziek bent geweest. Meer informatie over het stoppen van uw uitkering vindt u bij Einde Ziektewet-uitkering.

Berekening van de maximale periode van 2 jaar (104 weken) Ziektewet-uitkering

Voor het berekenen van de 104 weken Ziektewet-uitkering houden we rekening met de volgende situaties:

Weer beter, maar binnen 4 weken opnieuw ziek

Als u weer beter bent en als u zich binnen 4 weken opnieuw ziek meldt, dan tellen wij de dagen van de voorgaande en de nieuwe ziekteperiode bij elkaar op. Dat doen we met alle ziekteperiodes waarbij u zich binnen 4 weken opnieuw ziek heeft gemeld. Tot u de 104 weken Ziektewet-uitkering heeft bereikt.

Weer beter, maar opnieuw ziek na 4 weken

Als u weer beter bent en als u zich na 4 weken opnieuw ziek meldt, dan tellen we de dagen van de voorgaande ziekteperiode niet mee bij de berekening. We beginnen dan weer opnieuw te tellen. U kunt dan dus opnieuw maximaal 2 jaar (104 weken) Ziektewet-uitkering krijgen.

Uw ex-werkgever heeft tijdens ziekte eerst uw loon doorbetaald

Als uw ex-werkgever eerst uw loon doorbetaald heeft tijdens uw ziekte, dan telt die periode mee bij het berekenen van de maximale 2 jaar (104 weken) dat u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen.