De Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw dagloon. Om de Ziektewet-uitkering per week te berekenen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 5. Om uw uitkering per maand te bepalen, vermenigvuldigen wij de uitkering per dag met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. Uw Ziektewet-uitkering kan lager zijn wanneer u ook andere inkomsten heeft. Bijvoorbeeld als u werkt naast uw uitkering. Uw totale inkomsten per dag met een Ziektewet-uitkering berekent u met de Rekenhulp Ziektewet.

In de volgende situaties is uw Ziektewet-uitkering 100% van uw dagloon:

U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling.

U kunt niet werken, omdat u ziek bent door orgaandonatie. Of u heeft een vooronderzoek om te kijken of u geschikt bent als donor. Het moet dan wel gaan om een onderzoek van meer dan een halve dag.