U krijgt een vervolguitkering als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U kunt door uw ziekte of aandoening 20 tot 65% van uw oude loon verdienen.
  • U verdient minder dan de helft van wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen.
  • U komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

De hoogte van uw vervolguitkering

Voor de hoogte van de vervolguitkering gaan we uit van het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan gaan we uit van uw vroegere loon. Hoe hoog de vervolguitkering precies voor u is, leest u in onze beslissingsbrief.

Als u werkt worden uw totale inkomsten hoger

Met een vervolguitkering heeft u per maand veel minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering. Door te werken naast uw uitkering kunt u uw inkomsten aanvullen.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

Wij bekijken per maand of u recht heeft op een vervolguitkering. Geef wijzigingen in uw inkomsten daarom altijd aan ons door.