De hoogte van uw vervolguitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage. De uitkering wordt niet berekend met uw oude loon, maar met het minimumloon.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot 45%

28% van het minimumloon

45 tot 55%

35% van het minimumloon

55 tot 65%

42% van het minimumloon

65 tot 80%

50,75% van het minimumloon

Als u minder verdiende dan het minimumloon, dan berekenen we de uitkering met uw oude loon.

Toeslag van UWV

Als u hiervoor een loongerelateerde uitkering of loonaanvullingsuitkering had, wordt uw uitkering lager. Als uw totale (gezins)inkomen hierdoor onder het sociaal minimum komt, dan kunt u een toeslag van UWV aanvragen.

Aanvragen toeslag als u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering heeft