Hoe hoog is mijn WGA-uitkering?

Hoe hoog is mijn vervolguitkering?

Kreeg u eerder een loongerelateerde uitkering of een loonaanvullingsuitkering? En krijgt u nu een vervolguitkering? Dan gaat uw inkomen mogelijk sterk omlaag. Er wordt namelijk niet meer uitgegaan van uw oude loon, maar van het minimumloon. De hoogte van uw vervolguitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot 45%

28% van het minimumloon

45 tot 55%

35% van het minimumloon

55 tot 65%

42% van het minimumloon

65 tot 80%

50,75% van het minimumloon

Uw percentage van arbeidsongeschiktheid staat in het rapport van de arbeidsdeskundige. Deze krijgt u toegestuurd na uw gesprek met de arbeidsdeskundige. Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte. Dan berekenen we de uitkering wél aan de hand van uw oude loon.

Toeslag aanvragen als u een WIA-uitkering heeft

Naast toeslag zijn er nog andere financiële zaken die misschien belangrijk voor u zijn.
Kijk hiervoor op 'Andere financiële zaken met WGA'.