Als u een werkgever heeft, dan kijken wij bij de beoordeling van uw WIA-aanvraag eerst naar uw re-integratie. Heeft u samen met uw werkgever genoeg gedaan om weer aan het werk te gaan? Bijvoorbeeld door uw werk aan te passen, of door andere werkzaamheden te gaan doen? We bekijken dit aan de hand van het re-integratieverslag dat uw werkgever heeft opgesteld.

Als er voldoende is gedaan aan uw re-integratie, dan krijgt u meestal een uitnodiging voor een gesprek met onze verzekeringsarts.

Als u of uw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan uw re-integratie, dan moet uw werkgever uw loon langer doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar. U krijgt dan voorlopig geen WIA-uitkering. Als u zelf onvoldoende heeft gedaan aan uw re-integratie, dan begint uw uitkering misschien later of krijgt u een lagere uitkering.

Ik heb geen werkgever (meer)

Misschien heeft u nu geen werkgever (meer) en heeft u een Ziektewet-uitkering. In dat geval heeft u samen met UWV geprobeerd om weer aan het werk te gaan. Na uw WIA-aanvraag nodigen wij u uit voor een gesprek met de verzekeringsarts.