Betaling van mijn WAO-uitkering

Wij betalen de WAO-uitkering rond de 23e van elke maand. De precieze datums vindt u op Wanneer betaalt UWV mijn uitkering?. De bank heeft daarna meestal nog 3 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening.

Wilt u weten of uw uitkering is gestort? Vraag dit dan eerst na bij uw bank.