Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt hij tijdens ziekte het loon door. Eindigt uw dienstverband en bent u nog ziek? Of bent u binnen 4 weken na de beƫindiging ziek geworden? Dan meldt u zich ziek bij uw ex-werkgever en betaalt hij een Ziektewet-uitkering aan u. Ook zorgt hij, samen met u, voor uw re-integratie.