Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan in de eerste 2 jaar dat u ziek bent. Dit kan alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld:

  • als u in uw proeftijd zit;
  • bij ontslag op staande voet;
  • bij een faillissement.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Stelt uw werkgever u voor om in zo’n situatie met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Oftewel: in onderling overleg het dienstverband te beëindigen? Ga daar dan niet mee akkoord. In dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt.

Lees meer over ontslag als u ziek bent op Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

U kunt wel een Ziektewet-uitkering krijgen als u ontslag heeft genomen om medische redenen. De voorwaarde is dat de medische reden door onze arts is vastgesteld. Lees hier meer over op Ik ben ziek en neem ontslag.