Aanvulling op inkomen: loonsuppletie

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gaat u weer aan het werk? Dan kan het zijn dat u minder gaat verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen. Wij willen u graag aanmoedigen om weer aan het werk te gaan, ook al is dat tegen een lager loon. Daarom kunt u een aanvullende uitkering krijgen die uw lagere loon gedeeltelijk opvangt. Die uitkering heet loonsuppletie of inkomenssuppletie.

Voorwaarden loonsuppletie

U kunt misschien loonsuppletie krijgen als u een baan in loondienst heeft gevonden en een van de volgende situaties geldt voor u:

  • U krijgt een gedeeltelijke WAO- of WAZ-uitkering.
  • U heeft een baan in loondienst gevonden voor ten minste 6 maanden.
  • U verdient in die baan minder dan wat u volgens UWV kunt verdienen.

Met een WIA- of een Wajong-uitkering kunt u géén loonsuppletie krijgen.

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Vraag de loonsuppletie aan binnen 2 maanden nadat u bent gaan werken. Gaat u werken als zelfstandige? Dan kunt u inkomenssuppletie aanvragen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar waarin u bent gaan werken.

Hoeveel en hoelang kan ik loonsuppletie krijgen?

U kunt maximaal 4 jaar loonsuppletie krijgen. De loonsuppletie is in het eerste jaar maximaal 20% van het loon dat u volgens UWV kunt verdienen. Ieder jaar krijgt u minder: het tweede jaar krijgt u 75% van de loonsuppletie, het derde jaar 50%. En in het laatste jaar krijgt u 25%.