Kan ik een Ziektewet-uitkering krijgen?

Of u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen bij ziekte hangt af van welke situatie voor u geldt:

Ik ben uitzendkracht

Staat in uw contract een uitzendbeding? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Heeft u een contract zonder uitzendbeding? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering van ons.

Ik ben oproep- of invalkracht

Heeft u geen arbeidscontract op het moment dat u ziek wordt? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen.

Heeft u wel een arbeidscontract? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering.

Ik heb een fictief dienstverband

Als u geen ‘echte’ arbeidsovereenkomst heeft en werkt als:

  • thuiswerker;
  • leerling;
  • stagiair;
  • aannemer van werk (maar niet in een eigen bedrijf);
  • zelfstandige;
  • of provisiewerker

dan heeft u een fictief dienstverband. U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen.

Mijn contract loopt af tijdens mijn ziekte

Vanaf het moment dat het dienstverband eindigt, hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen. U krijgt dan een Ziektewet-uitkering.

Ik ben ziek geworden binnen 4 weken na afloop van mijn contract

U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen.

Ik heb een WW-uitkering en ben ziek

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. Bent u langer dan 13 weken ziek? Dan stopt uw WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte omdat de maximale uitkeringsduur bereikt is? En bent u nog ziek? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering zodra uw WW-uitkering stopt.

Bent u ziek als gevolg van uw zwangerschap of bevalling of na een orgaandonatie? Dan stopt uw WW-uitkering op het moment waarop u zich ziek meldt. U krijgt dan direct een Ziektewet-uitkering.

Ik heb een WIA-, WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering en ben ziek

Heeft u een volledige uitkering? Dan krijgt u als u ziek wordt geen Ziektewet-uitkering. Bijvoorbeeld als u griep heeft.

Heeft u werk en een gedeeltelijke uitkering? En bent u ziek? Dan kan uw werkgever misschien een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen. Meestal betalen wij de Ziektewet-uitkering aan uw werkgever. Hij betaalt dan gewoon uw loon door.

Ik ben vrijwillig verzekerd (geweest) voor de Ziektewet

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet als u niet verplicht verzekerd bent, zoals u dat wel bent als u in loondienst bent. U krijgt dan bij ziekte een uitkering.