Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk op zoek gaat naar nieuw werk. De website werk.nl kan u hier bij helpen.

Ook kunt u uw werkgever om een Ervaringscertificaat vragen. Bij het Ervaringscertificaat legt de arbeidsdeskundige van een erkende aanbieder uw kennis en ervaring vast. Soms is het Ervaringscertificaat al voldoende om een diploma te krijgen. Of hoeft u nog maar een deel van een opleiding te volgen. Het certificaat is vooral zinvol als u wel ervaring en kennis heeft, maar niet de diploma’s die daarbij horen.

Meer informatie over het Ervaringscertificaat vindt u op de website van het Leerwerkloket.