Wordt u ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en heeft u recht op een WIA-uitkering? Dan loopt de WIA-uitkering door na uw ontslag.