Heeft u onze beslissing over uw ontslagaanvraag ontvangen? Dan kunt u geen bezwaar meer maken bij UWV. U kunt wel binnen 2 maanden nadat uw arbeidsovereenkomst is geƫindigd een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Krijgt u gelijk? Dan kan de rechter besluiten om uw arbeidsovereenkomst te herstellen of u een vergoeding toe te kennen. Krijgt u geen gelijk? Dan kunt u in hoger beroep gaan.