Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV omdat hij u wil ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan krijgt u van ons een kopie van de ontslagaanvraag. Hierin staat waarom uw werkgever u wil ontslaan. Ook ontvangt u op dat moment een verweerformulier ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (docx, 43 kB). U kunt in dit formulier binnen 14 dagen aangeven of u het eens bent met uw ontslag en zo niet, waarom niet.
Reageer altijd schriftelijk binnen 14 dagen op de ontslagaanvraag. U kunt juridische hulp inschakelen bij het schrijven van uw reactie. Bij de ontslagaanvraag ontvangt u misschien ook bijlagen die uw werkgever heeft bijgevoegd als onderbouwing. U moet vertrouwelijk omgaan met deze informatie. U mag deze informatie wel laten zien aan uw gemachtigde zoals een vakbond, een advocaat of een rechtsbijstandsverzekeraar.

UWV stuurt een kopie van uw reactie naar uw werkgever. Als het nodig is, vragen wij uw werkgever hierop te reageren. Eventueel kunt u daar ook weer op reageren.

Meestal beslissen wij binnen 4 weken over de ontslagaanvraag.

Wij kunnen voor onze beslissing nog om uitleg van uw werkgever of om een advies van een arbeidsdeskundige vragen. De behandelingstermijn voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan in dat geval 8 weken worden.

U en uw werkgever krijgen de beslissing tegelijkertijd toegestuurd. Gaan wij niet akkoord met de ontslagaanvraag, dan mag uw werkgever u niet ontslaan. Uw werkgever kan daarna de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Gaan wij wel akkoord, dan mag de werkgever u ontslaan. Uw werkgever stuurt u dan binnen 4 weken een brief waarin staat dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt. De opzegtermijn begint op de dag nadat de werkgever deze brief heeft verstuurd. Uw ontslag gaat in na de opzegtermijn.