Als uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV omdat hij u wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dan krijgt u van ons een kopie van de volledige ontslagaanvraag. Hierin staat waarom uw werkgever u wil ontslaan. Daarbij ontvangt u een verweerformulier ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (docx, 46 kB). U kunt met dit formulier binnen 14 dagen aangeven of u het eens bent met uw ontslag en zo niet, waarom niet.

Reageer altijd schriftelijk en binnen 14 dagen. U kunt juridische hulp inschakelen bij het schrijven van uw reactie. Bij de ontslagaanvraag ontvangt u misschien ook bijlagen die uw werkgever heeft bijgevoegd als onderbouwing. Bijvoorbeeld bedrijfseconomische gegevens. U moet vertrouwelijk omgaan met deze informatie. U mag deze informatie wel laten zien aan uw gemachtigde zoals een vakbond, een advocaat of een rechtsbijstandsverzekeraar.

UWV stuurt een kopie van uw reactie naar uw werkgever. Als het nodig is, vragen wij uw werkgever hierop te reageren. Eventueel kunt u daar ook weer op reageren.

Beslissing van UWV

Meestal beslissen wij binnen 4 weken of uw werkgever u mag ontslaan. Is er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig, bijvoorbeeld omdat wij de werkgever laten reageren op uw verweer? Dan is de behandeltermijn meestal 7 weken. U en uw werkgever krijgen de beslissing tegelijkertijd toegestuurd.

Als uw werkgever u niet mag ontslaan

Gaan wij niet akkoord met de ontslagaanvraag, dan mag uw werkgever u niet ontslaan. Uw werkgever kan binnen 2 maanden na onze beslissing de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden.

UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er een opzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de kans groot dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt? Dan is dit opzegverbod geen reden om de ontslagaanvraag te weigeren.

Als uw werkgever geen toestemming krijgt van UWV om u te ontslaan, blijft u in dienst. U blijft naar uw werk gaan en u krijgt gewoon loon betaald.

Als uw werkgever een ontslagvergunning krijgt

Geven wij uw werkgever toestemming om u te ontslaan? Dan stuurt uw werkgever u binnen 4 weken een bericht, zoals een brief of een e-mail. Daarin staat dat hij de arbeidsovereenkomst opzegt. De opzegtermijn begint op de dag nadat uw werkgever dit bericht heeft verstuurd. De duur van de behandeling van de ontslagaanvraag mag uw werkgever aftrekken van de opzegtermijn. Hoelang de behandeling van de ontslagaanvraag duurt staat in de beslissing van UWV. Er moet wel altijd tenminste 1 maand opzegtermijn overblijven. Uw ontslag gaat in na de opzegtermijn. Dat betekent dat u tijdens de opzegtermijn moet blijven werken als de werkgever dat wil. Ook moet uw werkgever u loon blijven betalen.