• Паричното обезщетение е временен доход при безработица.
  • Заявлението за парично обезщетение за безработица се подава онлайн на сайта uwv.nl.
  • За да подадете заявлението онлайн, Ви е необходима дигитална идентичност (DigiD).
  • Ако нямате дигитална идентичност (DigiD), можете да изпратите заявлението и по пощата. За целта трябва лично да се регистрирате в един от офисите на UWV (Институт за социално осигуряване на трудещите се) като лице, търсещо работа.
  • Решението за отпускане на парично обезщетение за безработица се взема от UWV.
  • Продължителността на срока на изплащане на паричното обезщетението за безработица зависи от броя години на упражняване на труд.
  • Размерът на паричното обезщетение за безработица зависи от трудовото Ви възнаграждението в годината преди да станете безработен/-а.
  • За времето, когато получавате парично обезщетение за безработица, Вие имате някои права и задължения.

Най-важните условия за отпускане на парично обезщетение за безработица

Парично обезщетение за безработица може да Ви бъде отпуснато само, ако сте станал/-а безработен/-а не по своя вина. Освен това, през последните 36 седмици Вие трябва да сте работил/-а най-малко 26 седмици, както и веднага да сте на разположение за нова работа и да живеете в Нидерландия.