Ако останете без работа и подадете молба за обезщетение за безработица, Ви предстои да направите и много други неща. В брошурата Пътна карта при молба за обезщетение за безработица ще видите какво точно и в кой момент трябва да направите.