Als u werkloos wordt, gelden de regels van de Nederlandse sociale zekerheid voor u. U kunt een Nederlandse WW-uitkering aanvragen bij UWV. Houd er rekening mee dat u in Nederland moet verblijven en beschikbaar moet zijn voor werk.

Ik heb eerder ook in andere landen gewerkt

Voor de beoordeling van uw WW-aanvraag telt uw arbeidsverleden uit andere EU-/EER-landen, Zwitserland en sommige verdragslanden ook mee. U kunt hiervoor ‘Formulier PD U1’ aanvragen bij de uitkeringsorganisatie van het land waar u eerder heeft gewerkt. Op dit formulier staan de periodes vermeld waarin u verzekerd was voor werkloosheid. De uitkeringsorganisaties kunnen deze gegevens ook onderling uitwisselen.

Ik woonde tijdens mijn werk in ander EU-/EER-land of Zwitserland (grensarbeider)

Als u volledig werkloos bent, vraagt u een werkloosheidsuitkering aan in uw woonland. Bent u gedeeltelijk werkloos? Dan vraagt u een WW-uitkering aan in Nederland. Dit geldt ook voor grensarbeiders. U bent grensarbeider als u 1 keer per week of vaker tussen uw woonland en uw werkland reist.

Let op: Om in Nederland een uitkering te kunnen aanvragen, heeft u een burgerservicenummer (BSN) en DigiD nodig.

Meer informatie Duitsland en België

Komt u uit Duitsland of België? Dan vindt u veel informatie op Grensinfopunt.