De uitkering wegens betalingsonmacht bestaat uit 3 delen:

Achterstallig loon

UWV betaalt het achterstallig loon dat uw werkgever niet heeft betaald. Dit betalen wij over maximaal 13 weken voordat de opzegtermijn begint. De opzegtermijn begint vanaf het moment dat uw arbeidsovereenkomst is opgezegd.

De eerste betaling die u krijgt, is een voorschot op de bedragen die u nog tegoed heeft van uw werkgever. Denk hierbij aan achterstallig loon, overuren en onkostenvergoeding.

Loon over opzegtermijn

Uw opzegtermijn duurt maximaal 6 weken. Wij betalen het loon over deze periode nadat wij van u het formulier ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’ hebben ontvangen.

Eindafrekening

Uiterlijk 26 weken nadat we de aanvraag van de uitkering wegens betalingsonmacht hebben ontvangen, krijgt u een eindafrekening. Hierin nemen we de overige bedragen mee, zoals vakantiegeld, vakantiedagen, opgebouwde 13e maand en niet afgedragen pensioenpremies.

Het kan zijn dat u geen voorschot of loon over de opzegtermijn krijgt. Dat hangt af van uw situatie en van de bedragen die u precies tegoed heeft. U krijgt altijd een eindafrekening.