Monitor Arbeidsbeperkten en Werk 2007-2010

Publicatiedatum: 28 mrt 2012

"Circa de helft van de arbeidsbeperkten is (duurzaam) aan het werk"

De monitor 'Arbeidsbeperkten en werk' volgt de volumeontwikkelingen van mensen met een arbeidsbeperking die betaald werk verrichtten in de periode 2007-2010. Na een stijging in hun arbeidsparticipatie tussen 2007-2008 zien we in 2009, waarschijnlijk als gevolg van de economische crisis, weer een afname. Deze afname zet door in 2010. Van de gedeeltelijke WGA'ers, de herbeoordeelde WAO'ers en de mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden (de zogeheten 35-minners) - groepen die tot (meer) werk in staat worden geacht - heeft eind 2010 bijna de helft een dienstverband.

Download: Monitor Arbeidsbeperkten en Werk 2007-2010 (pdf, 358 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten