Deze bijlage hoort bij de tegelijkertijd verschenen Monitor arbeidsbeperkten en werk 2007–2008.