Businesscase SpeakSee

Publicatiedatum: 28 okt 2020

Wat zijn de financiële kosten en baten van technologie die de arbeidsparticipatie van werknemers met een beperking ondersteunt? Deze businesscase maakt een financiële balans op voor het gebruik van een spraakherkenningssysteem (SpeakSee) door een werknemer met een auditieve beperking. Wat zijn in grote lijnen de investeringen en de baten voor de overheid en de werkgever?

SpeakSee bestaat uit een systeem van microfoons en een app die spraak realtime omzet naar tekst op een smartphone of tablet. Een werknemer heeft SpeakSee in gebruik genomen bij haar werkzaamheden op een kantoor bij de politie. Speaksee maakte het voor haar mogelijk om meer zelfstandig en flexibel deel te nemen aan zowel formele als informele gesprekken.

De kosten en baten voor een werknemer per jaar staan zijn berekend voor de situatie mét gebruik van Speaksee afgezet tegen de situatie zonder inzet van deze technologie. De inzet van dit spraakherkenningssysteem levert onder de streep een besparing op van € 1.929,- per persoon per jaar. De kosten omvatten onder andere de aanschaf van -en het leren werken met het systeem. De overheid bespaart op kosten voor voorzieningen, omdat de medewerker minder gebruik hoefde te maken van een doventolk (schrijftolk). De werkgever gaf aan minder tijd kwijt te zijn aan begeleiding van de medewerker, maar deze zijn voor deze casus niet gekwantificeerd.

De gebruikte technologie, het doel, de resultaten en de geleerde lessen zijn omschreven in de pilotbeschrijving van SpeakSee(pdf, 776 kB).

Download: Businesscase SpeakSee (pdf, 265 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten