UWV heeft een re-integratiebudget. Hiermee kopen wij re-integratiedienstverlening in voor cliënten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA, Wajong) of Ziektewet-uitkering. Heeft de cliënt een WW-uitkering en een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan valt hij onder het re-integratiebudget AG.