Inkoopkader Re-integratiediensten

Welke bedrijven hebben een raamovereenkomst?

Sinds 1 juli 2016 geldt het Inkoopkader Re-integratiediensten. UWV sluit raamovereenkomsten met bedrijven die voldoen aan de eisen uit dit inkoopkader. Wij hebben een lijst opgesteld met daarop bedrijven waarmee wij een raamovereenkomst hebben.

Bekijken lijst met bedrijven met een raamovereenkomst Inkoopkader 2016-2020