Inkoopkader Re-integratiediensten

Hoe meld ik mij aan voor het Inkoopkader?

U meldt zich voor het Inkoopkader via het inkooplatform Negomatrix. Hier vindt u documenten voor het Inkoopkader Re-integratiediensten. U kunt deze bekijken en daarna besluiten of u een aanvraag wilt doen. In een instructievideo op het inkoopplatform ziet u hoe u een aanvraag indient.

Wat gebeurt er na uw aanmelding?

Als u een complete aanvraag indient en u voldoet aan alle eisen, dan beoordelen wij uw aanvraag. Dit duurt maximaal 6 weken.

Wat gebeurt er als u een raamovereenkomst heeft?

Als wij een raamovereenkomst met u hebben gesloten voor re-integratiediensten, kunnen wij klanten bij u aanmelden. Als opdrachtnemer heeft u bij ons een eigen accounthouder. Wij vinden de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening en de contractafspraken uit het inkoopkader heel belangrijk. Daarom controleert de accounthouder de kwaliteit en de contractafspraken regelmatig.

Gebruik het Contract- en Leveranciersmanagement Systeem (CLMS)

UWV werkt samen met haar opdrachtnemers via het CLMS. Heeft u een raamovereenkomst met ons gesloten? Dan bent u vanaf dat moment verplicht om dit CLMS te gebruiken. Daar regelt u de administratieve en communicatieve zaken met ons die gaan over de overeenkomst. De verplichting geldt vanaf dat moment voor alle gesloten overeenkomsten voor re-integratiedienstverlening.