Inkoopkader Re-integratiediensten

Aan welke eisen moet ik voldoen?

Als u re-integratietrajecten aanbiedt, moet u voldoen aan de eisen uit het Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten. Met dit inkoopkader garanderen we de kwaliteit van de re-integratiedienstverlening en leveren wij maatwerk voor onze klant: zowel voor de opzet als de inhoud van de re-integratieactiviteiten. Een van de eisen uit het inkoopkader is dat uw bedrijf jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek laat doen door een extern onderzoeksbureau.

Voldoet u aan de eisen uit het inkoopkader? Dan kan UWV daarna een raamovereenkomst met u sluiten. Wij sluiten landelijke raamovereenkomsten af. Geef daarom bij uw aanmelding aan in welke arbeidsmarktregio of -regio’s u de re-integratieactiviteiten aanbiedt.