UWV sluit raamovereenkomsten met bedrijven die voldoen aan de eisen uit het inkoopkader.

Heeft u zich met uw bedrijf aangemeld voor het inkoopkader, en sluit UWV met u een raamovereenkomst? Dan kunnen wij re-integratiediensten bij u inkopen. Een raamovereenkomst betekent niet dat u automatisch opdrachten van ons krijgt.

Het Inkoopkader Re-integratiediensten is verdeeld in 4 percelen:

 1. De ‘Modulaire Re-integratiediensten’. Dit perceel bestaat uit 3 re-integratiediensten: 
  • ‘Participatie interventie’. Deze dienst is gericht op het activeren van de klant. Hierdoor kan hij zoveel mogelijk zelf de leiding nemen en deel gaan nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 
  • ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Deze dienst is gericht op het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van de klant in relatie tot werk. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.) 
  • ‘Begeleiding bij scholing’. Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. 
 2. De dienst 'Werkfit maken'. Deze dienst is voor klanten die nog niet kunnen werken en helpt de klant om geschikt te worden voor: 
  • het werk; 
  • het volgen van een noodzakelijke opleiding. 
 3. De dienst 'Naar werk'. Deze dienst helpt om de klant, die weer kan werken, te plaatsen. En helpt hem aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten.
 4. De dienst ‘Praktijkassessment’. Deze dienst is voor klanten die moeilijk in kunnen schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken.