Een betaalde baan helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Daarom vinden wij het belangrijk om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Mensen met psychische aandoeningen worden al een aantal jaren met succes naar werk begeleid via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Wij sluiten hiervoor raamovereenkomsten met GGZ-instellingen en de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen, die voldoen aan de eisen uit het Inkoopkader Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Als u met ons een raamovereenkomst heeft, dan kunnen wij IPS-trajecten bij u inkopen. Maar een raamovereenkomst betekent niet dat u automatisch opdrachten van ons krijgt.

Wat is IPS?

Mensen met een psychische aandoening hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. IPS ondersteunt hen bij het vinden en behouden van betaald werk.

IPS heeft de volgende kenmerken:

  • Een IPS-traject bestaat uit een combinatie van zorg, re-integratie- en jobcoachactiviteiten.
  • De zoektocht naar een betaalde baan start snel. Daarbij staan de wensen van uw cliënt centraal.
  • Uw instelling biedt langdurige ondersteuning aan uw cliënt en aan zijn collega’s op de werkplek.
  • IPS is geïntegreerd met de behandeling van uw cliënt.

Doelgroepen IPS-trajecten

IPS kan worden ingezet voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). In 2022 is er tijdelijk budget om IPS ook in te zetten voor mensen met mildere psychische aandoeningen, ook wel ‘common mental disorders’ (CMD) genoemd.

Aan welke eisen moet ik voldoen?

U kunt zich inschrijven als u voldoet aan de algemene voorwaarden en eisen van het Inkoopkader IPS (pdf, 408 kB).

Hoe meld ik mij aan voor het Inkoopkader IPS?

U meldt zich aan via TenderNed. Hier vindt u alle documenten over het Inkoopkader IPS.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Als u een complete aanvraag indient en u voldoet aan alle eisen, dan beoordelen wij uw aanvraag. Dit duurt maximaal 6 weken.

Wat gebeurt er als ik een raamovereenkomst met UWV heb?

Dan kunnen wij IPS-trajecten bij u inkopen. Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening en de contractafspraken uit het inkoopkader erg belangrijk. Daarom krijgt u een eigen accounthouder waarmee u hierover regelmatig contact heeft.

Gebruik het Contract- en Leveranciersmanagement Systeem (CLMS)

Wij werken met onze opdrachtnemers samen via het CLMS. Vanaf het moment dat u met ons een raamovereenkomst heeft, kunt u alleen het CLMS gebruiken om met ons de administratieve en communicatieve zaken van de overeenkomst te regelen.