Als (semi-)overheidsorganisatie of onderneming kunt u gegevens bij ons afnemen over inhoudingsplichtigen zoals werkgevers, uitkeringsorganisaties en pensioenuitvoerders. Bijvoorbeeld het product Werkgevergegevens (voorheen Administratieve Eenheden – AEH).

Inhoudingsplichtigen bestaan uit 1 of meer administratieve eenheden die verantwoordelijk zijn voor de loonaangifte. Zij houden loonheffingen in op loon, uitkering en pensioen. Wij leveren gegevens over inhoudingsplichtigen daarom per administratieve eenheid, met het loonheffingennummer dat erbij hoort.