Voorbeeld: als werkgever kunt u arbeidsdeskundige gegevens bij ons opvragen over uw eigen werknemers. Heeft uw werknemer er zelf geen bewijzen voor dat hij een uitkering heeft (gehad) of dat hij bij het werken een belemmering heeft door een ziekte of handicap? Dan kunnen wij u een verklaring sturen waaruit blijkt dat uw werknemer een uitkering heeft (gehad) of dat hij bij het werken een belemmering heeft door een ziekte of handicap. U kunt hiermee dan gebruikmaken van gunstige regelingen en voorzieningen aanvragen.

Let op: de eerste 2 maanden dat uw werknemer in dienst is, hoeft hij u niet te vertellen dat hij een uitkering heeft (gehad), of dat hij een ziekte of handicap heeft. Andere medische of arbeidsdeskundige gegevens kunnen wij u om privacyredenen niet geven.