Als (semi-)overheidsorganisatie of onderneming kunt u gegevens bij ons afnemen over inkomstenverhoudingen, zoals dienstverbandgegevens en gegevens over pensioenuitkeringen. 

Wilt u op elk moment actuele loonaangiftegegevens opvragen? Dan kunt u gebruikmaken van de beveiligde Configureerbare Webservice Loonaangiftegegevens (CWS LA). Met deze service vraagt u snel afgebakende loonaangiftegegevens op van alle verzekerde werknemers, uitkeringsgerechtigden of pensioengerechtigden in Nederland