Deze keten bevat alle gegevens en informatie rond werk en inkomsten. Dit staat in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). Gegevensdiensten verzamelt en levert ook binnen deze keten gegevens. Onderstaande organisaties zijn onderdeel van de Suwi-keten:

  • Gegevensdiensten van UWV;
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • Gemeentelijke sociale diensten (GSD);
  • Stichting Inlichtingenbureau (IB);
  • Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);
  • Arbeidsinspectie (AI);
  • Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI).

De gegevens die wij in deze ketens beheren, leveren wij gratis. Als u andere gegevens nodig heeft, brengen wij kosten in rekening.