Met wie werkt Gegevensdiensten samen?

Gegevensdiensten werkt samen met andere organisaties om gegevens te leveren. Daardoor worden administratieve lasten voor organisaties verlicht. Hiervoor zijn 2 gegevensketens in gebruik: Loonaangifteketen en Suwi-keten.