Voor de afname van een product kan een tarief gelden. Als er sprake is van een tarief dan factureren wij volgens de afspraak uit de overeenkomst. Is een factuur niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald en kan er geen betalingsafspraak worden gemaakt? Dan kunnen wij besluiten de gegevenslevering te stoppen. Meer over deze situaties en de extra kosten staan in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.