Voordat we gegevens leveren:

  • toetsen we de aanvraag altijd aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);
  • controleren wij of u als aanvrager een wettelijke taak heeft waardoor u gegevens van UWV mag ontvangen (de juridische toets).