Met het product Loonaangiftegegevens (voorheen Inkomstenverhoudingen - IKV) ontvangt u de werknemergegevens van werkgevers binnen uw sector: de inkomstenverhoudingen en de loon- en persoonsgegevens van werknemers. U gebruikt de gegevens bijvoorbeeld voor het berekenen van premies en voor het vaststellen van premienota’s. U bepaalt zelf hoe vaak u de gegevens wilt ontvangen.

Pensioenreglement

Om de gegevens aan u te mogen leveren, hebben wij een kopie van het betreffende pensioenreglement nodig.

Verwerkersovereenkomst en volmacht

Gebruikt u een verwerker zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Of handelt u in opdracht van een derde? Dan hebben wij van u een ondertekende verwerkersovereenkomst nodig. Is de verwerker bevoegd om het contract te ondertekenen? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.

Tarief Loonaangiftegegevens 2022-2023 (exclusief btw)

2022 2023
Eenmalige levering (configuratie): € 1.745 € 1.902
Repeterende levering
(eenmalige kosten):
€ 1.672 € 1.848
Per levering: € 78 € 79
Wijziging bestaande levering
(eenmalige kosten):
€ 1.433 € 1.602
Per levering: € 78 € 79

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Daarna doen wij een informatieanalyse en juridische toets. Eventueel stemmen wij tussentijds met u af. 
  • Wij nemen contact met u op over de afhandeling van uw aanvraag. 
  • Wij leveren de gegevens, na goedkeuring van uw aanvraag, via de beveiligde omgeving Mijn Gegevensdiensten.

Loonaangiftegegevens vraagt u aan via Mijn Gegevensdiensten. Met Mijn Gegevensdiensten kunt u eenvoudig producten aanvragen en ophalen.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen daarvan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: .