Met dit product ontvangt u meldingen van wijzigingen in het doelgroepregister. Zo weet u wanneer iemand de status ‘arbeidsbeperkt’ krijgt of wanneer een status wijzigt. U gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld om deelnemers met een arbeidsbeperking op tijd te informeren over de mogelijke gevolgen van wijzigingen in de premie.

Pensioenreglement

Om de gegevens aan u te mogen leveren, hebben wij een kopie van het pensioenreglement nodig waar het over gaat.

Verwerkersovereenkomst en volmacht

Maakt u gebruik van een verwerker zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Of handelt u in opdracht van een derde? Dan hebben wij van u een ondertekende verwerkersovereenkomst nodig. Is de verwerker bevoegd om het contract te ondertekenen? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.

Tarief 2023-2024 (exclusief btw)

2023 2024
Eenmalige kosten (configuratie): € 2.119 € 2.213
Per geleverd burgerservicenummer: € 0,01 € 0,01

De eenmalige configuratiekosten worden standaard in rekening gebracht. Daar komen de kosten per BSN bij. Samen vormen zij de uiteindelijke prijs van het product.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Daarna doen wij een informatieanalyse en juridische toets.
  • Wij nemen contact met u op over de afhandeling van uw aanvraag.
  • U kunt de gegevens ontvangen via de beveiligde omgeving Mijn Gegevensdiensten. Of u kunt de gegevens ontvangen via een geautomatiseerde verwerking. Wij bespreken dit met u tijdens de afhandeling van uw aanvraag.

Aanvragen via Mijn Gegevensdiensten

Het product ‘Gewijzigde status arbeidsbeperkt’ vraagt u aan via Mijn Gegevensdiensten. Met Mijn Gegevensdiensten kunt u eenvoudig producten aanvragen en ophalen.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen daarvan? Wij helpen u graag. Neem contact op met het loket van Gegevensdiensten: .