Met het product PAWW inkomstenverrekening (Private Aanvulling WW en WGA) leveren wij inkomstengegevens die u kunt verrekenen met de PAWW-uitkering. Dit product is er voor uitvoerders van de regeling PAWW.

Voorwaarden om het product PAWW inkomstenverrekening te mogen ontvangen

  • U bent een in een cao aangewezen uitvoerder van de regeling PAWW.
  • U bent een uitvoerder van een in een rechtspositieregeling opgenomen regeling PAWW.

Verwerkersovereenkomst en volmacht

Gebruikt u een verwerker zoals beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of handelt u in opdracht van een derde? Dan hebben wij van u een ondertekende verwerkersovereenkomst nodig. Is de verwerker bevoegd om het contract te ondertekenen? Dan hebben wij ook een volmacht nodig.

Hoe vraagt u het product PAWW inkomstenverrekening aan?

U vraagt PAWW inkomstenverrekening aan met het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u een account nodig op Mijn Gegevensdiensten. Als u bent ingelogd op Mijn Gegevensdiensten, klikt u op ‘Aanvragen’. U kunt dan het formulier invullen. Hiervoor gelden de volgende instructies.

  • Bij ‘Soort aanvraag/soortgegevens’ kiest u: ‘Eigen keuze’;
  • Bij ‘Doelgroep’ kiest u: ‘Een lijst met deelnemers’;
  • Bij ‘Welke soorten gegevens wilt u aanvragen?’ kiest u: ‘Ander gegeven’. U vult dit zelf aan met de tekst: ‘Product PAWW inkomstenverrekening’.

Stuur het formulier op. Doe dit samen met de (juridische) documenten die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u geen account voor Mijn Gegevensdiensten? Dan kunt u dit aanvragen via uwv.nl/zakelijk.

Inloggen Mijn Gegevensdiensten

Blijkt uit uw aanvraag dat u recht heeft op het product PAWW inkomstenverrekening, dan maken wij afspraken over:

  • de levermomenten;
  • service;
  • contactpersonen bij calamiteiten;
  • overige zaken.

Deze afspraken leggen wij vast in een overeenkomst. Na de ondertekening van deze overeenkomst door u en UWV Gegevensdiensten maken wij het product PAWW inkomstenverrekening voor u op maat. Wij plaatsen de bestanden op de afgesproken tijdstippen op het portaal Mijn Gegevensdiensten. Op hetzelfde portaal moet u de vraagbestanden uploaden.

Tarief 2022-2023 (exclusief btw)

2022 2023
Eenmalige levering (configuratie): € 1.745 € 1.902
Repeterende levering
(eenmalige kosten):
€ 1.672 € 1.848
Per levering: € 78 € 79
Wijziging bestaande levering
(eenmalige kosten):
€ 1.433 € 1.602
Per levering: € 78 € 79

Meer weten?

Heeft u vragen over dit product of over het aanvragen daarvan? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met het loket van Gegevensdiensten: .